Σύστημα εκμάθησης

Αυθεντικά και πρωτοποριακά o Εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΙΡΜΟΣ, έβαλε τη σφραγίδα του στα εκπαιδευτικά πράγματα του Κιλκίς. Φιλικά και υπομονετικά, βοήθησε εκατοντάδες νέους να κάνουν πράξη τα όνειρά τους.

Ο  ΕΙΡΜΟΣ έγραψε ιστορία και δημιούργησε παράδοση. Παράδοση ευθύνης και κύρους, παράδοση ποιότητας και υπεροχής. Για όποιον ζητάει την επιτυχία, ο  ΕΙΡΜΟΣ, έχει τον τρόπο.

Με την εμπειρία του, ο  ΕΙΡΜΟΣ  αποτελεί σήμερα μία στιβαρή εκπαιδευτική παρουσία. Στήριγμα του μαθητή, δυναμικό μοχλό ανάπτυξης, ορμητήριο ανοδικής πορείας.

Το σύστημα μάθησης του Εκπαιδευτικού οργανισμού ΕΙΡΜΟΣ περιλαμβάνει

Ομοιογενή βασικά τμήματα ή ολιγομελή και κλειστά «γκρουπάκια» με επιμελώς καθορισμένο πρόγραμμα.

Ολιγόλεπτα τεστ και τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα, που διενεργούνται κατ΄ επανάληψη εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Ευέλικτα προγράμματα σπουδών. Μελετημένα σε όλες τους τις φάσεις και τις λεπτομέρειες, προσαρμοσμένα απόλυτα στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών.

Αυθεντικά και πρωτοποριακά o Εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΙΡΜΟΣ, έβαλε τη σφραγίδα του στα εκπαιδευτικά πράγματα του Κιλκίς. Φιλικά και υπομονετικά, βοήθησε εκατοντάδες νέους να κάνουν πράξη τα όνειρά τους.

Ο Εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΙΡΜΟΣ έγραψε ιστορία και δημιούργησε παράδοση. Παράδοση ευθύνης και κύρους, παράδοση ποιότητας και υπεροχής. Για όποιον ζητάει την επιτυχία, ο Εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΙΡΜΟΣ, έχει τον τρόπο.

Με την εμπειρία του, ο Εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΙΡΜΟΣ  αποτελεί σήμερα μία στιβαρή εκπαιδευτική παρουσία. Στήριγμα του μαθητή, δυναμικό μοχλό ανάπτυξης, ορμητήριο ανοδικής πορείας.

Το σύστημα μάθησης του Εκπαιδευτικού οργανισμού ΕΙΡΜΟΣ περιλαμβάνει:

Ομοιογενή βασικά τμήματα ή ολιγομελή και κλειστά «γκρουπάκια» με επιμελώς καθορισμένο πρόγραμμα.

Ολιγόλεπτα τεστ και τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα, που διενεργούνται κατ΄ επανάληψη εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Ευέλικτα προγράμματα σπουδών. Μελετημένα σε όλες τους τις φάσεις και τις λεπτομέρειες, προσαρμοσμένα απόλυτα στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών.
Στόχος τους η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου και η βέλτιστη απόδοση. Ο μαθητής, συνεργαζόμενος, επιλέγει και ακολουθεί το πρόγραμμα που τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Ψυχολογική και μαθησιακή στήριξη στον μαθητή που μεταφράζεται σε συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές και προσθήκη ωρών ενισχυτικής μαθητείας, όταν διαπιστώνονται κενά

Επιπλέον ο Εκπαιδευτικός οργανισμός ΕΙΡΜΟΣ βοηθά στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, διαπιστώνοντας κλίσεις και ενδιαφέροντα, συζητώντας και προτείνοντάς ιδέες για το μέλλον τους. Παράλληλα δίνει οδηγίες και συμβουλές για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού, προτείνοντας σχολές με βάση τον βαθμό πρόσβασης.