Πρόγραμμα Σπουδών

Λύκειο

Α' Λυκείου

Σε αυτήν την τάξη επικεντρώνεσαι στην απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων, με έμφαση στην κατάδειξη της ενότητας των γνωστικών αντικειμένων ώστε η μετάβαση στη Β’ Λυκείου να διεξαχθεί ομαλά.

ΜΑΘΗΜΑ

Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Αρχαία
Χημεία
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

2
2
2
2
1
1

10

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Άλγεβρα
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

2
2
2
2
1

9

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Αρχαία
Έκθεση
Ιστορία Γ Λυκ.
Κοινωνιολογία Γ Λυκ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

3
1
1
1

6

Β' Λυκείου

Σε αυτήν την τάξη καλείσαι να επιλέξεις με βάση τα ενδιαφέροντά σου τον προσανατολισμό σπουδών που θα ακολουθήσεις. Μπορείς να διαλέξεις μεταξύ ανθρωπιστικών σπουδών και θετικών σπουδών.

Γ' Λυκείου

Σε αυτήν την τάξη οριστικοποιείς (ή αλλάζεις) την επιλογή προσανατολισμού και εμβαθύνεις στα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον των ανθρωπιστικών ή θετικών σπουδών, μπορείς να επιλέξεις και τους προσανατολισμούς σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και σπουδών υγείας

ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

4
4
4
3

15

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Αρχαία
Ιστορία
Κοινωνιολογία
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

4
3
3
3

13

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
ΑΕΠ
ΑΟΘ
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

4
4
3
3

14

ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

4
4
3
3

14