Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ειρμός παρέχει σε όλους τους σπουδαστές του δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή βοηθημάτων. Ο κατάλογος μας ενημερώνεται σταδιακά και σύντομα θα περιλαμβάνει βοηθήματα για όλα τα βασικά μαθήματα του Λυκείου.

Στα υπόλοιπα μαθήματα παρέχονται ποιοτικές σημειώσεις του διδακτικού μας προσωπικού και επιλεγμένες ασκήσεις από πληθώρα βοηθημάτων των γνωστότερων εκδοτικών οίκων.

Ορισμένα από τα βοηθήματά μας φαίνονται στην επόμενη εικόνα.