Πρόγραμμα Σπουδών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η εμπειρία μας δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών Λυκείου μεταφέρει τις μαθησιακές ελλείψεις από το ΓΥΜΝΑΣΙΟ με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η προσπάθειά του στο Λύκειο.

Το πρόγραμμά μας σου προσφέρει τις βασικότατες γνώσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθεις στο απαιτητικότερο μαθησιακό περιβάλλον του ΛYKEIOY.

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Αρχαία
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

2
1
1

4

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Αρχαία
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

2
1
1

4

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Αρχαία
Έκθεση
Φυσική

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

2
1
1
1

5