Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνάσιο

Η εμπειρία μας δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών Λυκείου μεταφέρει τις μαθησιακές ελλείψεις από το Γυμνάσιο με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η προσπάθειά του στο Λύκειο.

Το πρόγραμμά μας σου προσφέρει τις βασικότατες γνώσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθεις στο απαιτητικότερο μαθησιακό περιβάλλον του Λυκείου.

Α' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Αρχαία
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

2
1
1

4

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Αρχαία
Έκθεση

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

2
1
1

4

Β' Γυμνασίου​

Γ' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Αρχαία
Έκθεση
Φυσική

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

2
1
1
1

5