Εκπαιδευτικός οργανισμός

21 Ιουνίου 92

Κιλκίς

+30 23410 29097

Γραμματεία

Δευ-Παρ 10.30 - 14.30 & 19.00-21.00

Ώρες γραμματείας

Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΠΑΛ

Εμβάθυνση στα βασικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Έκθεση
Προγραμματισμός

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

4
2
2

8